ติดต่อเรา ศิษย์เก่าสัมพันธ์

School of Political and Social Science : University of Phayaoคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา


19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000


โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305
แฟ็กซ์ 054-466-708