ประกาศรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

School of Political and Social Science : University of Phayao

ประกาศรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
http://app.personnel.up.ac.th/recruit/#!/position

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.


เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2020-07-17 09:16:53